κήρυγμα

Archive

Κυριακή της Πεντηκοστής – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ εφημερίου Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξεινουπόλεως   «Εὐλογητός εἶ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, καί δι’ αὐτῶν
Περισσότερα

Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεώργιου Γιαννιού – Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α Οικουμενικής Συνόδου

του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ εφημερίου Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξεινουπόλεως «Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε»   Κατά την έβδομη Κυριακή του
Περισσότερα

Κυριακή του Τυφλού – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Είναι έκτη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας, μας παραθέτει ένα από τα θαύματα του Χριστού, αυτό της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού. Ο Χριστός έδωσε το
Περισσότερα

Κυριακή του Θωμά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Βρίσκονταν, χωρίς αμφιβολία, σε απελπιστικά αδιέξοδα οι Μαθητές του Χριστού. Τα γεγονότα του Πάθους του Χριστού είχαν κλονίσει τις ελπίδες τους για τη λύτρωση του Ισραήλ. Το μένος του πλήθους
Περισσότερα

Κυριακή Α Νηστειών (Ορθοδοξίας) – Kήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Η πρόσκληση σαφής. Έλα για να δεις με τα ίδια σου τα μάτια. Δεν θέλω να σου επιβάλω κάτι παρά την θέλησή σου. Αυτό περίπου είναι το νόημα της πρόσκλησης
Περισσότερα

Κυριακή ΙΣΤ Ματθαίου (των Ταλάντων) – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Χαρίσματα! Λίγα ή πολλά, όλους κάτι μας έδωσε ο Κύριος. Μήπως όμως, τα λάβαμε γιατί το αξίζαμε; Eαν υπολειπόμαστε κάποια, αυτό αποτελεί μειονέκτημα και έλλειψη για εμάς; Υπάρχουν άραγε μικρά
Περισσότερα

Η βάπτιση του Κυρίου – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Τα Θεοφάνια συνιστούν μία από τις σημαντικότερες από πλευράς σωτηριολογικής απόψεως Δεσποτικές εορτές του έτους για την Εκκλησία μας. Την ημέρα αυτή φανερώνεται ξεκάθαρα ο Τριαδικός Θεός στους ανθρώπους· ο
Περισσότερα

Κυριακή Ι Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

«Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα  καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου  τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;»   Η διήγηση της σημερινής
Περισσότερα

Κυριακή ΙΔ Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όπως έγραψαν οι προφήτες, αλλά και όπως ο Ίδιος αναφέρει ώστε: «τυφλοί αναβλέπουσιν και χωλοί  περιπατούσιν, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσιν, και νεκροί  εγείρονται και
Περισσότερα

Κυριακή Θ Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Είναι φανερό ότι ο πλούσιος της σημερινής παραβολή έκανε επενδύσεις μόνο για το μέλλον του. Έχασε όμως και το παρόν και το μέλλον. Γι’ αυτό έμεινε στην ιστορία ως άφρων.
Περισσότερα

Κυριακή Η΄ Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Ο Χριστός πολλές φορές επιλέγει να ομιλεί με παραβολές ώστε μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες της καθημερινής ζωής να αποτυπώνονται καλύτερα μεγάλα θεολογικά μηνύματα γύρω από το πρόσωπο Του
Περισσότερα

Κυριακή Ε΄ Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

«Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος… Πτωχός δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος…» Ακούγοντας κανείς την σημερινή Ευαγγελική περικοπή αγαπητοί μου αδελφοί εύκολα εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι η ζωή μας πάνω στη
Περισσότερα

Κυριακή Ζ Λουκά – Kήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Όσο κι αν ψάξει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή δεν θα βρει πουθενά κάποια υπόσχεση του Θεού ότι όσοι τον ακολουθούν θα έχουν μια άνετη και εύκολη ζωή. Αντιθέτως, ο
Περισσότερα

Κυριακή ΣΤ Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Ελεύθερη βούληση, μια από τις μεγαλύτερες δωρεές του Δημιουργού προς το πλάσμα Του. Ούτε ο Ίδιος, δεν την παραβιάζει! Γι’ αυτό, ούτε να τον αγαπήσουμε δεν μας αναγκάζει, αλλά μας
Περισσότερα

Κυριακή Δ Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Ο σπόρος που έπεσε στα διάφορα μέρη της γης ήταν ο ίδιος, αλλά το αποτέλεσμα διαφορετικό αφού αλλού έφερε αποτυχία και αλλού καρποφόρησε πολύ. Ο Κύριος στην παραβολή του σπορέως
Περισσότερα

Κυριακή Γ Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Ο Χριστός ως μόνος Φιλάνθρωπος, μέσα από την σημερινή ευαγγελική περικοπή βλέπουμε να σπλαχνίζεται την χήρα της Ναΐν και να της ανασταίνει τον μοναχογιό της που μόλις είχε πεθάνει. Ο
Περισσότερα

Κυριακή Β Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

«Γίνεσθε ουν οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ υμών οικτίρμων εστί»   Από τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι είναι «κοινωνικό ον» και άρα πρέπει να μάθει να ζει με
Περισσότερα

Κυριακή Α Λουκά – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

«Ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ» Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας λέει πως οι ψαράδες της Γαλιλαίας συγκεκριμένα και πρακτικά απαρνήθηκαν τον εαυτό τους και τα δικά τους, ακολούθησαν τον Χριστό και
Περισσότερα

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού – Κήρυγμα Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Τρεις προστακτικές απευθύνει ο Χριστός σε όποιον θέλει ελεύθερα να τον ακολουθήσει: Πρώτη προστακτική: απαρνησάσθω εαυτόν. Να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Ακούγεται παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν να απαρνηθώ τον εαυτό
Περισσότερα

Κυριακή ΙΒ Ματθαίου – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Μια πολύ αξιοσυμπάθητη περίπτωση ανθρώπου καταγράφει το σημερινό ευαγγέλιο. Έναν νεαρό, ο οποίος πλησιάζει τον Κύριο, προκειμένου Αυτός ως διδάσκαλος να τον καθοδηγήσει στην είσοδό του στη βασιλεία του Θεού.
Περισσότερα