• 9 Ιουνίου, 2024

Κυριακή του Τυφλού – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Κυριακή του Τυφλού – Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Είναι έκτη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας, μας παραθέτει ένα από τα θαύματα του Χριστού, αυτό της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού. Ο Χριστός έδωσε το σωματικό φως στον άνθρωπο αυτό αλλά παράλληλα διανοίχθηκαν οι πνευματικοί οφθαλμοί και όσων καλοπροαίρετα πίστεψαν στο σωτηριώδες έργο Του. Προϋπόθεση να μπορέσουν όμως να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια και εκείνων αλλά και εμάς σήμερα είναι να έχουμε πνεύμα ταπείνωσης, υπακοής και πίστης – εμπιστοσύνης στον Χριστό.

Ο Χριστός λίγο πριν από το θαύμα του εκ γενετής τυφλού είπε στους μαθές Του αλλά και στο πλήθος που τον άκουγε ότι Αυτός είναι το φως του κόσμου: «ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς». Επειδή ο άνθρωπος δυσκολεύεται να αντιληφθεί θεωρητικά πράγματα ή ακόμα να τα πιστέψει έρχεται με ένα θαύμα του ο Χριστός που δεν μπορεί να χωρέσει αμφισβήτηση από κανέναν να πιστοποιήσει τους πιο πάνω λόγους Του. Ο Χριστός είναι πραγματικά το φως που μπορεί και σωματικά σε κάποιον να του ανοίξει τα μάτια αλλά και κυρίως το μεγαλύτερο να του ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά και να βλέπει το άκτιστο φως της Θεότητος του Χριστού.

Αλλού ο Χριστός μας βεβαιώνει: «εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται». Μπορεί να φαντάζει οξύμωρο σχήμα αυτό αλλά πράγματι πολλοί άνθρωποι τότε αλλά και μέχρι τις μέρες μας δεν βλέπουν τα σημεία της Θεότητας του Χριστού, ούτε και αντιλαμβάνονται τα αναρίθμητα θαύματα

που έγιναν και συντελούνται μέχρι στις μέρες μας. Ενώ άλλοι πολύ ορθά αναγνωρίζουν τον Χριστό, βλέπουν τα θαύματα και ενισχύουν την πίστη τους και το μεγαλύτερο αξιώνονται της αιώνιας ζωής. Ένας εκ των μαθητών του Χριστού βεβαιώνει ότι ο Χριστός είναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Μπορεί να βλέπουμε και να χρησιμοποιούμε και μικροσκόπια και τηλεσκόπια και ότι άλλο παρέχει η τεχνολογία σήμερα αλλά να μας διαφεύγουν πολλά αν δεν έχουμε ανοικτά τα μάτια της ψυχής μας. Η ύπαρξή μας δεν είναι μόνο υλική, δεν είμαστε μόνο ύλη και σώμα αλλά και πνεύμα και πέραν από τον ορατό κόσμο υπάρχει και ο πνευματικός. Για να μπορέσει κανείς να δει και

τον κόσμο αυτό πρέπει να διανοιχθούν τα μάτια της ψυχής του που μόνο ο Χριστός ως Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Προϋπόθεση βέβαια για να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής είναι η κάθαρση μέσω της μετάνοιας και της πνευματικής ζωής όπως πολύ σωστά ψάλλουμε αυτή την περίοδο στον αναστάσιμο κανόνα του Πάσχα «Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως Χριστὸν ἐξαστράπτοντα…».

Ο τυφλός της σημερινής ευαγγελικής περικοπής υποβλήθηκε από τον Χριστό μια δοκιμασία. Πρώτα αντί ο Χριστός να τον θεραπεύσει κατ’ ευθείαν όπως έκανε πολλές φορές, του βάζει στους οφθαλμούς πηλό εκ του πτύσματος πράγμα που η επιστήμη και η λογική λένε ότι αντίθετα μάλιστα αποτελέσματα θα φέρει αυτό. Έπειτα τον στέλνει να πάει να νιφτεί στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ κάτι που για τον ίδιο ως τυφλός ακόμα θα ήταν δύσκολο να βρει τον δρόμο να πάει. Παρόλα αυτά ο τυφλός υπακούει σε ότι του είπε ο Χριστός και όταν πήγε και νίφτηκε το αποτέλεσμα ήταν να δει για πρώτη φορά στη ζωή του το φως του. Ο τυφλός έδειξε υπακοή κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό στον άνθρωπο που έχει ταπεινό φρόνημα κάτι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή καθώς και απόλυτη εμπιστοσύνη – πίστη στον Χριστό. Πράγματι για να μπορέσει κανείς να προκόψει πνευματικά και να αξιωθεί να δει θαύματα ή να απολαύσει τις ευεργεσίες του Θεού και κυρίως να γίνει κοινωνός των ακτίστων ενεργειών του Θεού είναι απαραίτητα τα πιο πάνω.

Η πίστη, η ταπείνωση και η υπακοή δεν αποκτούνται από την μια μέρα στην άλλη, ούτε και κατορθώνονται με την δύναμή μας. Αυτά είναι πνευματικά χαρίσματα που κανείς τα έχει λίγο ή πολύ και τα καλλιεργεί με την χάρη του Χριστού δια μέσου των Μυστηρίων της Εκκλησίας μας και τα πολλαπλασιάζει. Ο απόστολος Παύλος γράφοντας για την πίστη αναφέρει ότι: «ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων». Ο τυφλός δεν έβλεπε ότι κάτι από την λάσπη και το νίψιμο θα τον βοηθήσει αλλά είχε απόλυτη βεβαιότητα στον Χριστό. Έτσι και εμείς μην βάζουμε την λογική και την επιστήμη και τις στατιστικές πάνω από την πίστη μας στην παντοδυναμία του Χριστού.


Σχετικά Άρθρα

Κυριακή της Πεντηκοστής – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Κυριακή της Πεντηκοστής – Κήρυγμα του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ εφημερίου Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξεινουπόλεως   «Εὐλογητός εἶ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,…
Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεώργιου Γιαννιού – Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α Οικουμενικής Συνόδου

Κήρυγμα του Αρχιμ. Γεώργιου Γιαννιού – Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α Οικουμενικής Συνόδου

του Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ εφημερίου Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξεινουπόλεως «Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν…
Κυριακή της Σαμαρείτιδος – Κήρυγμα Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Κυριακή της Σαμαρείτιδος – Κήρυγμα Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού

Ο Κύριος, ο Δημιουργός και εξουσιαστής των πάντων, έρχεται σήμερα να ζητήσει λίγο νερό. Όχι όμως…