• 21 Νοεμβρίου, 2023

Αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου

Αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου

Την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διατήρηση του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία “Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου”, ως ξεχωριστού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου.

Το ΝΠΔΔ στα χρόνια λειτουργίας του αποτέλεσε ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού, σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ελλάδα, όπως αναφέρει λεπτομερώς η Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του. Κατά τη μακροχρόνια λειτουργία του, το “Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου” έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων ενώ η πολιτιστική του προσφορά έχει αναγνωριστεί τόσο από τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από τους επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή για τους παραπάνω λόγους.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: «Ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την εξειδικευμένη αποστολή του και να επιτελέσει καλύτερα το έργο του, απ’ ότι εάν ενσωματωθεί στον Δήμο. Διαθέτει επαρκές προσωπικό δέκα εννέα ατόμων (εργαζόμενοι μόνιμοι, έκτακτοι, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) και την οικονομική ευρωστία για να αποδώσει και εξυπηρετήσει καλύτερα τους σκοπούς του, εκτός των υπηρεσιών του Δήμου, ως αυτόνομο νομικό πρόσωπο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου του, που αφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Δεν πρέπει να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του δήμου, διότι έτσι μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα το ιδιαίτερο αντικείμενό του και να προάγει το διαφορετικό και εξαιρετικά μεγάλο και σημαντικό έργο του, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, ακόμη και εκτός της χώρας, όπως συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Επιπλέον, σε συνέχεια των παραπάνω ποιοτικών χαρακτηριστικών, υποβάλλουμε συνημμένα και ποσοτικά στοιχεία παραθέτοντας την έκθεση πεπραγμένων και τις οικονομικές καταστάσεις».

Σημαντικό σημείο και στοιχείο αναφοράς του υφισταμένου ΝΠΔΔ, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του, είναι η ενασχόλησή του με την συλλογή και τεκμηρίωση υλικού αρχείου που αφορά στην ιστορία, δράση και εν γένει προβολή του έργου του Εθνεγέρτη – Εθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίου του Βελεστινλή, τέκνου του Βελεστίνου, έδρας του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Το ΝΠΔΔ διαθέτει και λειτουργεί ήδη, εδώ και 40 χρόνια, ιδιαίτερα σημαντική και αξιόλογη βιβλιοθήκη, με ιδιαίτερη αναφορά σε βιβλία ιστορικού περιεχομένου που σχετίζονται με την εθνικοπατριωτική δράση του Ρήγα Φεραίου. Για το έργο και τη δράση του Ρήγα Φεραίου το ΝΠΔΔ διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και επιμορφωτικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις, ιδίως με αναφορά στην επιρροή του Συντάγματος του Ρήγα Βελεστινλή και της Χάρτας του Ρήγα, με συμμετέχοντες διακεκριμένους επιστήμονες.

Πολλές τέτοιες εκδηλώσεις έγιναν ιδίως στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ρήγα και για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ιδιαίτερης σημασίας και προβολής τυγχάνει η απόκτηση και φύλαξη στις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ, ενός από τα πρωτότυπα της εκδοθείσας Χάρτας του Ρήγα.

Στις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ λειτουργεί Μουσείο της ιστορίας του Ρήγα Φεραίου και προβάλλεται η Χάρτα του Ρήγα, ενώ επίσης έχει στην αρμοδιότητά του τη λειτουργία του υφισταμένου Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Κάρλας, που εδρεύουν στα Κανάλια και στο Στεφανοβίκειο, αντίστοιχα, του Δήμου Ρήγα Φεραίου.


Σχετικά Άρθρα

Χορευτικό αντάμωμα στα Κανάλια

Χορευτικό αντάμωμα στα Κανάλια

Χορευτικό αντάμωμα με συμμετοχή χορευτών από επτά συλλόγους θα πραγματοποιηθεί στο χωριό των Καναλίων Δήμου Ρήγα…
Ενημέρωση Δήμου Ρήγα Φεραίου για τις υψηλές θερμοκρασίες

Ενημέρωση Δήμου Ρήγα Φεραίου για τις υψηλές θερμοκρασίες

Ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση πολιτών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε…
Ανακατασκευή κι αξιοποίηση παλιών κτηρίων σε Άγιο Γεώργιο και Μικρό Περιβολάκι

Ανακατασκευή κι αξιοποίηση παλιών κτηρίων σε Άγιο Γεώργιο και Μικρό Περιβολάκι

Δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 450.000 ευρώ – Στο Μ. Περιβολάκι προβλέπεται μελλοντικά το κτήριο να φιλοξενήσει…