• 6 Ιουλίου, 2024

Παράσταση διαμαρτυρίας από τους Πυροσβέστες – Ζητούν επίλυση σε χρόνια εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα

Παράσταση διαμαρτυρίας από τους Πυροσβέστες – Ζητούν επίλυση σε χρόνια εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα

Μέσα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία τους οι πυροσβέστες ενημερώνουν για τα αιτήματά τους, εργασιακά και ασφαλιστικά, ενώ ετοιμάζουν παράσταση διαμαρτυρίας στις 18 Ιουλίου. Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Κύριοι της πολιτικής μας ηγεσίας, Η ανάλγητη και αδιάλλακτη στάση σας, σε ότι αφορά την επίλυση των χρόνιων εργασιακών και ασφαλιστικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους Συναδέλφους, μας ωθεί να βγούμε στο δρόμο για ακόμα μία φορά, στις 18 Ιουλίου 2024.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν περατώθηκε κανένα από τα ακόλουθα αιτήματά μας:
A. ΕΠΟΧΙΚΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
1. Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα όλων των Εποχικών – Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με προσωποπαγείς θέσεις ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.
Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Π.Π.Υ.)
1. Άμεση μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που προσλήφθηκαν το 2019 και έχουν τα κριτήρια της Νομοθεσίας (Ν.3938/2011), όπως συνέβη και με τους Συναδέλφους το 2020, το 2022 και όχι με την προσβλητική παράτασή τους.
2. Επειδή είναι αδύνατον οι Συνάδελφοι να ενταχθούν στις ευεργετικές προϋποθέσεις της πλασματικής πενταετίας του Ν.4997/2022, που ψηφίστηκε πρόσφατα, εξαιτίας της μακρόχρονης εργασιακής ομηρίας που προέκυψε από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα έτη 1998 – 2012, ως προς το θέμα αυτό η θέση της Ομοσπονδίας είναι η εξής:
Οι Συνάδελφοι που βρίσκονται στο όριο της συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει 7.500 ένσημα στο Δημόσιο, δηλαδή είκοσι πέντε (25) έτη εργασίας είναι ελάχιστοι και γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει τροπολογία του Ν.4997/2022, ούτως ώστε οι Συνάδελφοι που είναι στο όριο της συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει 6.000 ένσημα, δηλαδή είκοσι (20) έτη εργασίας στο Δημόσιο, να δικαιούνται μάχιμη τετραετία και αυτοί που έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα, δηλαδή δεκαπέντε (15) έτη εργασίας στο Δημόσιο να δικαιούνται μάχιμη τριετία.

3. Ένταξη των μαχίμων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στον κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, με την αναγνώριση στα βαρέα του
χρόνου που έχει διανυθεί από την πρόσληψη μέχρι τη στιγμή της ένταξης, λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας του επαγγέλματος και της ανάγκης να εξέρχονται από το επάγγελμα με συνταξιοδότηση στο 62ο έτος της ηλικίας τους.
4. Χρηματική αποζημίωση ανά ώρα υπερεργασίας του Πυροσβέστη κι όχι αμοιβή με ρεπό.
5. Ίση μεταχείριση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, αντίστοιχα με το μόνιμο προσωπικό, που τυχόν τεθούν λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή ένεκα αυτής σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου.
6. Αναγνώριση του τίτλου σπουδών, σε περίπτωση που αποκτηθεί αυτός ο τίτλος μεταγενέστερα, για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, έτσι ώστε να αμείβονται βάσει αυτού.
7. Κατάργηση του άρθρο του Ν.4662/2020, που δίνει το δικαίωμα σε κάθε Περιφερειάρχη να μετακινεί υπηρεσιακά εντός νομού έως τέσσερις (4) μήνες ανά
έτος τον Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης.
Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
1. Χορήγηση του Επιδόματος της Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Χρηματική αποζημίωση ανά ώρα υπερεργασίας του Πυροσβέστη κι όχι αμοιβή με ρεπό.
3. Κατάργηση του άρθρο 162 του Ν.4662/2020 που αναφέρει το νέο κανονισμό μεταθέσεων του χαμηλόβαθμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (από
το βαθμό του Πυροσβέστη – Υπαρχιπυροσβέστη – Αρχιπυροσβέστη – Πυρονόμου), δηλαδή ανά έξι (6) έτη να μετακινείται βάσει μορίων ο Πυροσβέστης μακριά από τον τόπο συμφερόντων του, με αποτέλεσμα να διαλύεται ο οικογενειακός προγραμματισμός του.
4. Επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών (ανά έτος) σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ.. Αναλόγως με τα κενά που θα δημιουργούνται στο βαθμό αυτό, λόγω προαγωγών ή αποστρατείας, να φοιτάει στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών ο αντίστοιχος αριθμός των κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό αυτό.
5. Βαθμολογική αναγνώριση από της αρχικής πενταετίας – (καθ’ όλα μάχιμης) υπηρεσίας – των πρώτων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που μονιμοποιήθηκαν με βάση το Ν.3938/2011 και στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Πυροσβέστη έχοντας πλέον ίση μεταχείριση και επαγγελματική σταδιοδρομία με τους υπόλοιπους μόνιμους Πυροσβέστες. Τα έτη της (καθ’ όλα μάχιμης) υπηρεσίας τους έχουν αναγνωριστεί πλήρως οικονομικά και συνταξιοδοτικά.
Δ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
1. Πιστή τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

2. Χορήγηση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε όσους Συναδέλφους δεν έχουν δοθεί έως τώρα (π.χ. στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα τα έτη 2019 και 2020 εκκρεμούν ακόμα επενδυτές και αστικό κράνος), όπως επίσης χορήγηση δεύτερης στολής, δασικό κράνος και όλων των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας για τους Εποχικούς – Συμβασιούχους Πυροσβέστες.
3. Εκσυγχρονισμός του στόλου με αγορά νέων οχημάτων εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό είναι ακόμα σε λειτουργία από το έτος 1990, σοβαρό θέμα το οποίο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια των Πυροσβεστικών υπαλλήλων.

 


Σχετικά Άρθρα

Το μήνυμα της Υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή για τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος

Το μήνυμα της Υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή για τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος

Η Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κα Ζέττα Μ. Μακρή έστειλε το μήνυμά της για…
Χρ. Τριαντόπουλος: Στο Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου η μία από τις έξι βάσεις επιφυλακής του Πυροσβεστικού Σώματος

Χρ. Τριαντόπουλος: Στο Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου η μία από τις έξι βάσεις επιφυλακής του Πυροσβεστικού…

Στο Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου πρόκειται να εγκατασταθεί η μία Βάση Ετοιμότητας και Επιφυλακής του Πυροσβεστικού…
Γεμάτο το δελτίο συμβάντων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δρυμώνα

Γεμάτο το δελτίο συμβάντων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δρυμώνα

Γεμάτο ήταν το δελτίο συμβάντων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δρυμώνα την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου. Το μεσημέρι στις…