• 1 Δεκεμβρίου, 2023

Ο Δ. Κουρέτας παρουσίασε το σχέδιο γεωργικής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας

Ο Δ. Κουρέτας παρουσίασε το σχέδιο γεωργικής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας

Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει προγραμματίσει μια σειρά από ενέργειες για τη Γεωργική Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.  Σήμερα Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου έγινε η πρώτη φάση, η οποία είναι ενημερωτική προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δημοσιογράφους, σε εκδήλωση στη Λάρισα στην οποία παρευρέθηκε ο «Λαός».

Όπως περιέγραψε ο νέος Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας με περίπου 16 συναδέλφους του επιστήμονες γίνεται η επεξεργασία για την τελική πρόταση για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, ενώ είναι καθημερινή η επικοινωνία και σταθερή η συνεργασία με την Ολλανδική Εταιρεία, στην οποία μάλιστα βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση βάσει τον δηλώσεων του ιδίου.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε: «Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο από το να μείνουν οι αγρότες στον τόπο τους. Η Περιφέρειά μας είναι η καρδιά και ο πνεύμονας της αγροτικής παραγωγής της χώρας και πρέπει να τον διαφυλάξουμε. Οι βασικοί κίνδυνοι είναι τέσσερις. Οι συνεχιζόμενες πλημμύρες, η δραματική μείωση της διαθεσιμότητας του αρδευτικού νερού, η διάβρωση και ερημοποίηση τεράστιων επικλινών εκτάσεων και η υποβάθμιση γονιμότητας των περισσότερων εδαφών. Οι μελέτες που υπάρχουν και τα διαχειριστικά σχέδια πρέπει να διορθωθούν ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Δεν μπορεί ή να μην έχουμε νερό, ή να πλημμυρίζουμε… κάτι δεν κάνουμε σωστά και είναι ευρεία η παραδοχή αυτής της διαπίστωσης.»

Παραθέτουμε κάποια κύρια σημεία της μελέτης όπως τα παρουσίασε ο νέος Περιφερειάρχης:

Αντιπλημμυρική προστασία και Μεσο-μακροπρόθεσμη διαχείριση υδάτινων πόρων

Η (νέα) λίμνη Κάρλα ως ταμιευτήρας για άρδευση και εκτόνωση πλημμύρας

Διάνοιξη σήραγγας ικανής διατομής από το ΒΑ τμήμα της Κάρλας για την εκροή των υδάτων στο Αιγαίο πλησίον της περιοχής του Καμαρίου ή σε θέση που θα υποδειχθεί κατόπιν μελέτης.

Παροχέτευση μεγάλων όγκων νερού σε μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 100-150m3/sec) και μήκους περί τα 10,4km. Κόστος περί τα 150 Mευρώ – χρόνος αποπεράτωσης 2-3 έτη.

Κατασκευή τάφρου μεταφοράς νερού από την περιοχή της Γυρτώνης δια βαρύτητας προς τη νέα Κάρλα.

Επέκταση λίμνης (ταμιευτήρα) Κάρλα στα 60.000 στρ. με βάθος 4,5μ και 270 εκατ. κ.μ.  Από αυτά περί τα 100 εκατ. κ.μ.  θα χρησιμοποιηθούν για την άρδευση περί τα 230.000 στρ. βαμβακιού ή άλλων καλλιεργειών παραπλήσια χαμηλών υδατικών αναγκών.

 

Αντιπλημμυρική προστασία και Μεσο-μακροπρόθεσμη διαχείριση υδάτινων πόρων

Φράγματα ως μέσο-μακροπρόθεσμες λύσεις

Διαχρονικοί στόχοι του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας για

-κάλυψη των αρδευτικών αναγκών 2,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων

-μηδενισμός του προσδιορισμένου υδατικού ελλείματος των 465 hm3 νερού

-επίτευξη «καλής» κατάστασης των υδάτων

Έλλειμμα: 465 hm3

Μείωση κατανάλωσης αρδευτικού νερού (1η δέσμη μέτρων ΣΔΘ): 105 hm3

Δρομολογημένα έργα( 2η δέσμη μέτρων ΣΔΘ): 38 hm3

Πρόσθετα έργα-Εμπλουτισμός –Πεδινές λιμνοδεξαμενές (3η δέσμη μέτρων ΣΔΘ): 150hm3

Προσδοκόμενο έλλειμμα (Μετά την λήψη 1ης, 2ης και 3ης δέσμης μέτρων): 172hm3

 

Δεύτερη δέσμη μέτρων (Δρομολογημένα έργα)

Δρομολογημένα έργα: Πρόκειται για έργα που άρχισαν πριν αρκετά χρόνια, υλοποιούνται με βραδείς ρυθμούς  ή/και είναι στάσιμα (για διάφορους λόγους) ή έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης

-Δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού Ταμιευτήρα Κάρλας : (40hm3): Από το προβλεπόμενο αρδευτικό δίκτυο για την κάλυψη 92.500 στρ. μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε για 20.000 στρ. (και έχουν δημοπρατηθεί για άλλα τόσα) ενώ άρδευση (με νερά Κάρλας )γίνεται μόλις σε 15 χιλ. στρ. Στην περιοχή δεν υπάρχει διοίκηση (ΤΟΕΒ), αναζητείται φορέας να αναλάβει την ευθύνη και επικρατεί ένα «χάος» στη διαχείριση του νερού.

-Φράγμα Αγιονερίου (13hm3): Στάσιμο το έργο από το 2006

-Φράγμα Ληθαίου (4hm3): Έναρξη το 2005 και δεν ολοκληρώθηκε ακόμη

-Φράγμα Ναρθακίου (0,53 hm3): Ύδρευση και Άρδευση

-Φράγμα Κακλιτζόρεμα (1,7 hm3): Ύδρευση και Άρδευση

-Φράγμα Δελερίων (6,1 hm3): Από τα λίγα έργα που έχουν ωριμότητα (Οι μελέτες άρχισαν το 2008)

-Φράγμα Αμπελακίων (2,3 hm3): Δημοπρατημένο

-Φράγμα Αγιόκαμπου (4,4 hm3) : Δημοπρατημένο

-Φράγμα Μπελμά (5 hm3): Δημοπρατημένο

-Ταμιευτήρας Ξεριά Αλμυρού (3,8 hm3): Έργο σε εξέλιξη (καθυστέρηση λόγω Ιανού)

 

Τρίτη δέσμη μέτρων

Πρόσθετα περιφερειακά έργα:

Πρόκειται για έργα καθόλα χρήσιμα, που όμως χαρακτηρίζονται από χαμηλό ή και μηδενικό βαθμό ωριμότητας (από πλευράς μελετών), με άγνωστο ή/και πλασματικό προϋπολογισμό και με πιθανό χρόνο υλοποίησης 15-20 χρόνια.

-Φράγμα Πύλης (40 hm3): Υπάρχει οριστική προμελέτη και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (2022)

-Φράγμα Μουζακίου (20-50 hm3): Αναφέρεται μεν η ύπαρξη οριστικής μελέτης αλλά απαιτείται επικαιροποίηση και επανεξέταση του κόστους για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων οι απαλλοτριώσεις πολλών εξοχικών κατοικιών, οδοποιΐας κ.α (στην λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος).

-Φράγμα Ενιπέα Φαρσάλων ή Παλιοδερλί (50 hm3): Εντάχθηκε πρόσφατα στο Ταμείο Ανάκαμψης (ΣΔ/Τ). Είναι το μόνο που έχει κάποιες πιθανότητες να κατασκευαστεί μέχρι το 2027.

-Ταμιευτήρας Κοιλάδας και Κραννώνα (3 hm3)

-Τεχνητός εμπλουτισμός Χάλκης (10 hm3)

-Νεοχωρίτης (20 hm3). Έχει ωριμότητα (απαιτούνται απαλλοτριώσεις και οριστική μελέτη δικτύων)

-Πεδινές λιμνοδεξαμενές (20 hm3): Ανεδαφική πρόταση χωρίς τεχνική τεκμηρίωση ( σε ποιες περιοχές, από που θα τροφοδοτούνται με νερό, κόστος λειτουργίας, κ.α.)

 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλικής γεωργίας με την αύξηση της ΠΑ

-Οπωροκηπευτικά Υπαίθρου (από 50.000 στρ σε 100.000 στρ)

-Καλλιέργειες υπό κάλυψη (από 5.000 στρ. σε 10.000 στρ.)

-Κτηνοτροφία

Ποιο παραγωγικό σύστημα

Ποια φυλή

Ποια συστήματα διατροφής

Επιπτώσεις στη χωροταξία της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη

Το μέγεθος ορισμένων κτηνοτροφικών σχεδίων προβληματίζει

Είναι απαραίτητος ο περιφερειακός συντονισμός

Προβλήματα προς αποφυγή

Προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την κτηνοτροφία

-Εισαγωγή νέων τεχνολογιών

-Παραγωγή βιοκαυσίμων για μεταφορές από καλλιεργούμενα είδη

-Ενίσχυση της εμπορίας και τοπικής μεταποίησης της παραγωγής

-Τοπική βιομηχανία παραγωγής εφοδίων για τη Γεωργία

-Οργάνωση υπηρεσιών – αξιοποίηση του δυναμικού της περιφέρειας

-Γεωργικές εφαρμογές και εκπαίδευση αγροτών

 


Σχετικά Άρθρα

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα 42 εκατ. ευρώ για τις παρακάρλιες περιοχές

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα 42 εκατ. ευρώ για τις παρακάρλιες περιοχές

Αυγενάκης: Άνω των 700 εκατ. ευρώ θα πληρώσει σε αγρότες ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από το Πάσχα…
Αμέσως μετά το Πάσχα οι μόνιμες αποκαταστάσεις υδατορεμάτων – Ικανοποίηση Κουρέτα μετά τις συναντήσεις με Τριαντόπουλο-Λιβάνιο

Αμέσως μετά το Πάσχα οι μόνιμες αποκαταστάσεις υδατορεμάτων – Ικανοποίηση Κουρέτα μετά τις συναντήσεις με Τριαντόπουλο-Λιβάνιο

Απόλυτα ικανοποιημένος για την πορεία υλοποίησης των έργων της Περιφέρειας, εμφανίζεται ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  κ. Δημήτρης…
Ουσιαστική διαβούλευση και συνέχεια δράσεων για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας από την Περιφερειακή Αρχή

Ουσιαστική διαβούλευση και συνέχεια δράσεων για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας από την Περιφερειακή Αρχή

Συνεχίζεται με σταθερά βήματα ο προγραμματισμός και η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς  για την τουριστική…