• 10 Απριλίου, 2023

Τεκμηριωμένη άποψη της κοινωνίας πολιτών κατά της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στην Όθρυ – Κατατέθηκε ψήφισμα

Τεκμηριωμένη άποψη της κοινωνίας πολιτών κατά της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στην Όθρυ – Κατατέθηκε ψήφισμα

Κατατίθεται ψήφισμα με συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης που αποδομεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατατέθηκε στον Δήμο από τους αιτούντες την άδεια

Την Τετάρτη 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ιδιαίτερη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, αφού παρέστησαν και πήραν τον λόγο πολλοί συμπολίτες μας. Θα επανέλθουμε στην τελευταία συνεδρίαση στο επόμενο φύλλο μας, λόγω έλλειψης χρόνου και χώρου, για την ολοκλήρωση των ρεπορτάζ.

Στεκόμαστε όμως στο θέμα της νέας εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Όθρυ που είναι και η αιτία που κινητοποιήθηκαν οι συλλογικότητες και οι εκπρόσωποί τους τοποθετήθηκαν με τεκμηρίωση των λόγων τους στην διαβούλευση.

Η Δημοτική Αρχή και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν αρνητικά, όπως και τα τοπικά συμβούλια της Ανάβρας και των Κωφών, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η κάτοικοι της Ανάβρας διεκδικούν οικονομικές δεσμεύσεις μέσω συμφωνητικών από την κατασκευαστική εταιρεία, ενώ οι υπόλοιπες συλλογικότητες παρουσιάζουν μελέτη μετά από διαβούλευσή τους και μελέτη της κας Φρόσως Γιαννούλη και τελικά εκδίδουν ψήφισμα.

Η Αντιδήμαρχος κα Αρετή Μπέη, προτίθεται να διοργανώσει εκδηλώσεις για την ενημέρωση των πολιτών και κλιμάκωση των αντιδράσεων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Μετά από διαβουλεύσεις και βάσει α) των συμπερασμάτων που παραθέτουμε στο τέλος του ψηφίσματος και β) της μελέτης που επισυνάπτουμε, ψηφίζουμε αρνητικά επί του υπό έγκριση έργου με ΠΕΤ  2303921528 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 34,8 MW ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να μην εγκρίνουν το έργο.

Από την έκθεση που επισυνάπτουμε θα διαπιστώσετε ότι το ψήφισμα τεκμηριώνεται και λήφθηκε μετά από έρευνα και την τοποθέτηση ειδικών επιστημόνων.

Από τις υπογραφές των εκπροσώπων των πολυπληθών και πολυμελών φορέων θα διαπιστώσετε ότι –συντριπτικά- το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου Αλμυρού είναι κατά της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών στις προαναφερόμενες περιοχές.

Με την πεποίθηση ότι α) η τεκμηριωμένη άποψη των πολιτών λαμβάνεται υπόψιν από την κεντρική εξουσία, β) υπάρχει κράτος δικαίου, γ) ότι στην περιοχή του Αλμυρού έχουν ήδη εγκριθεί σε μεγάλες εκτάσεις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (και επομένως συμβάλλουμε στους στόχους της Ελλάδας) και τέλος με τη δέσμευση ότι εάν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, ζητούμε οι ενέργειές σας να συμβαδίσουν με την κοινωνία των πολιτών του Αλμυρού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  1. Πρόκειται για μία Μελέτη (ΜΠΕ και ΜΕΟΑ) ανεπαρκή ως προς την εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, παραθέτοντας γενικότητες ίσα για την επιφανειακή κάλυψη θεμάτων. Δεν πληροί τις προδιαγραφές, εφόσον αποκρύπτει στοιχεία όπως τους Στόχους διατήρησης της εν λόγω ΖΕΠ, δεν λαμβάνει υπόψη τα συνοδά έργα για τον υπολογισμό της ΠΕΠ.
  2. Με την εγκατάσταση του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ, προκαλείται κατακερματισμός στο κρίσιμο ενδιαίτημα ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑΣ του Είδους χαρακτηρισμού της ΖΕΠ με κωδικό GR1430006 και ονομασία «΄Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς», ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιταγές της κείμενης νομοθεσίας, όπως το Αρ. 5Β, της Υπ.’ Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/ Β/ 2012), για την οριοθέτηση ζωνών αποκλεισμού γύρω από τα κρίσιμα ενδιαιτήματα σημαντικών αρπακτικών. Πέραν της διατάραξης των γειτονικών θέσεων φωλεοποίησης, μειώνεται ο χώρος τροφοληψίας του είδους, κατακερματίζοντας και διαταράσσοντας φυσικούς βιότοπους και μειώνοντάς τους κατά 384στρέμματα κατ’ ελάχιστο, λαμβάνοντας υπόψη αυστηρά την κατάληψη του έργου και όχι τη ζώνη επιρροής του η οποία εκτιμάται σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια.
  3. Δεν δίνεται έμφαση στο κείμενο της ΜΕΟΑ στα προστατευτέα αντικείμενα της εν λόγω ΖΕΠ. Δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά το γεγονός ότι η εν λόγω ΖΕΠ έχει ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας και διατήρησής του, καθώς αν εκλείψει το εν λόγω είδος από το όρος της ΌΘρυος, τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης ΖΕΠ, με συνέπεια να μειώνεται η έκταση και ο αριθμός προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, διαταράσσοντας όλο το δίκτυο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  4. Δεν περιγράφονται μέτρα μετριασμού ή αντιμετώπισης των επιπτώσεων μη διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα των φυσικών οικοσυστημάτων και των βιοτότων τους, με αποτέλεσμα να μην διαβεβαιώνεται η διατήρηση της καλής τους κατάστασης.
  5. Δεν εξετάζεται η εκτίμηση των επιπτώσεων σωρευτικά και συνεργιστικά και δεν ακολουθείται η διαδικασία της ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ.
  6. Δεν έχει εκτιμηθεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο των παραμέτρων, που αναλύονται στη ΜΠΕ και τη ΜΕΟΑ

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη η δημόσια διαβούλευση για τις ανεμογεννήτριες – Βήμα-βήμα η διαδικασία