• 30 Δεκεμβρίου, 2022

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αλμυρού για το 2023

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αλμυρού για το 2023

Ορίστηκαν κατά τα προβλεπόμενα οι Αντιδήμαρχοι Αλμυρού για το 2023, με απόφαση Δημάρχου λίγο πριν λήξει ο χρόνος, την Πέμπτη 29/12/2022.

Με μια μόνο αλλαγή προχωρά η Δημοτική Αρχή για την τελευταία χρονιά της θητείας. Παραμένουν η κα Αρετή Μπέτη, Αντιδήμαρχος οικονομικών θεμάτων και Διοικητικών θεμάτων, ο κ. Βασίλης Αργυρόπουλος. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης, αποχέτευσης) και έχων την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο κ. Λεωνίδας Βούλγαρης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, έχων την ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας. Ο κ. Γουργιώτης Γεώργιος παραμένει Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Σούρπης και Πτελεού.

Ο Δήμαρχος προσθέτει μια θέση Αντιδημάρχου, στην οποία διορίζει τον κ. Πέτρο Θωμαΐδη, με τις αρμοδιότητες καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, αλλά και την εποπτεία και ευθύνη για θέματα αθλητισμού. Στην αρχή της θητείας της Δημοτικής Αρχής ο κ. Θωμαΐδης ήταν εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού.

Πιο αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τις αρμοδιότητες ή και τις επιμέρους ευθύνες και υπεύθυνους για την κάλυψη σε περίπτωση απουσίας, στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου που δημοσιεύουμε στον Λαό που κυκλοφορεί στις 31/12/2022.