• 16 Νοεμβρίου, 2022

Έγκριση μελέτης για την εφαρμογή «iRigasFeraios»

Έγκριση μελέτης για την εφαρμογή «iRigasFeraios»

Σε συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου ενέκρινε τη μελέτη και καθόρισε τους όρους ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών-προμηθειών με τίτλο «iRigasFeraios». Πρόκειται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής κινητών συσκευών για την προβολή των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών τουριστικών πόρων της περιοχής του Δήμου, με προϋπολογισμό 68.138€ με ΦΠΑ και χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)-LEADER».

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.000 ευρώ
Στο Βελεστίνο και στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 8 Νοεμβρίου διεξήχθη έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 50300/28-07-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ο Δήμος επιχορηγείται με το ποσό των 120.000€ για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή του ποσού.


Σχετικά Άρθρα

Ενημέρωση Δήμου Ρήγα Φεραίου για τις υψηλές θερμοκρασίες

Ενημέρωση Δήμου Ρήγα Φεραίου για τις υψηλές θερμοκρασίες

Ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση πολιτών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε…
Έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του το Μουσείο γεωργικών εργαλείων και παράδοσης στο Βελεστίνο

Έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του το Μουσείο γεωργικών εργαλείων και παράδοσης στο Βελεστίνο

Tα εγκαίνια του Μουσείου Γεωργικών εργαλείων και παραδοσιακής τεχνολογίας στο Βελεστίνο προγραμματίστηκαν για το απόγευμα της…
«Βαδίζοντας στα χνάρια των Αρχαίων Φερών», πεζοπορία στο Βελεστίνο

«Βαδίζοντας στα χνάρια των Αρχαίων Φερών», πεζοπορία στο Βελεστίνο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πεζοπορία του ΚΕΠ Υγείας στο Βελεστίνο το απόγευμα της Τετάρτης 17 Απριλίου,…