Πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο της 29ης Ιανουαρίου

Πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο της 29ης Ιανουαρίου

Από τον Δήμο Αλμυρού λάβαμε και δημοσιεύουμε την πρόσκληση σχετικά με το δημοτικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29Ιανουαρίου.
Καλείστε να προσέλθετε  στην 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18.00 μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.
2. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ Ν.4412/2016).
3. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστες.
6. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
7. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ».
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για το έργο «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό».
9. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας του Δήμου Αλμυρού.
10. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με τους αναπληρωματικούς στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
11. Kαθορισμός του ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019..
12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Αγγελικής Τσούκα».
13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Μαρίας Κυριάκου».
14. Εκμίσθωση δύο ελαιοπεριβόλων στις θέσεις «Ελίτσα» και «Κούβελος» της Τ.Κ. Αμαλιάπολης ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Αγγελικής Τσούκα».
15. Έγκριση στατιστικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ Τρίμηνο έτους 2019.
16. Τροποποίηση της αριθμ. 9/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμυρού.
17. Διακοπή φιλοξενίας παιδιών στον Παιδικό Σταθμό.
18. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
19. Έγκριση αποφάσεων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την παραχώρηση αιθουσών σε συλλόγους.
20. Έγκριση απόδοσης ποσού 1438,00€ στην περιφέρεια Θεσσαλίας ως απόδοση του ποσοστού 25% των εισπράξεων των τελών της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου του Β’ εξαμήνου 2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας


Σχετικά Άρθρα

Πώς ψήφισαν το 2019 σε Αλμυρό, Δήμο Ρήγα Φεραίου και Νέα Αγχίαλο

Πώς ψήφισαν το 2019 σε Αλμυρό, Δήμο Ρήγα Φεραίου και Νέα Αγχίαλο

Η εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, που επισήμως ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα ο Πρωθυπουργός, θα διεξαχθεί…
Έργο οδικής ασφάλειας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στους Δήμους Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου

Έργο οδικής ασφάλειας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στους Δήμους Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου

Νέο έργο για την ενίσχυση της οδικής ασφαλείας ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δίκτυο αρμοδιότητάς…