• 20 Νοεμβρίου, 2018

3,5 εκατ ευρώ για δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας στην Π. Θεσσαλίας

3,5 εκατ ευρώ για δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας στην Π. Θεσσαλίας

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις για δράσεις στους τομείς της Υγείας που αφορούν στην Ψυχική Υγεία και την Καταπολέμηση των Εξαρτήσεων ξεκινά η Περιφέρεια σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, μετά την έκδοση προσκλήσεων που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις αποτελούν ανάσα για τις υπηρεσίες και τις δομές σε ολόκληρη την Περιφέρεια που αντιμετωπίζει, όπως όλη η χώρα, τις αυξημένες ανάγκες πολιτών που χρειάζονται στήριξη. Η πρώτη πρόσκληση ««Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα»  αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στοχεύει στην εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με προϋπολογισμό 1.320.000 ευρώ. Η δεύτερη ««Δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων στην κοινότητα»  με προϋπολογισμό και 2.145.000 ευρώ, αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων και για τη φροντίδα του πληθυσμού σε κίνδυνο.

 

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε τα εξής:

 

«Με άξονα και πυξίδα τον άνθρωπο προκηρύσσουμε δράσεις για υπηρεσίες της Ψυχικής Υγείας και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

 

Είναι δράσεις για τη βελτίωση των παροχών υγείας σε ομάδες που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Με αναμενόμενα αποτελέσματα τη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, την προαγωγή της υγείας μέσω πρόληψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών αυτών κοινωνικών ομάδων. Εργαζόμαστε καθημερινά με στρατηγική και προσανατολισμό, προκειμένου να μειώσουμε τις ανισότητες, δίνοντας μάχη κατά της φτώχειας και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας».

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ:

Η δράση «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα» αφορά στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999, όπως ισχύει, σε συμφωνία με την εθνική στρατηγική τομέα υγείας. Περιλαμβάνονται:

Α) Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της ενίσχυσης 3 τομεοποιημένων μονάδων Ψυχικής Υγείας, από την. Α.Μ.Κ.Ε. ΔΙΟΔΟΣ με τίτλο δομής Κέντρο Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ. που αφορά στον τομέα Ψυχικής Υγείας Μαγνησίας, την Συν-ειρμός Αμκε Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο δομής Κινητή Μονάδα Τρικάλων που αφορά στους τομείς Ψυχικής Υγείας Τρικάλων – Καρδίτσας και το Γ.Ν. Λάρισας Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας για τον Τομέα Ψυχικής Υγείας Λάρισας.

Β) πρόγραμμα ενίσχυσης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ Ενίσχυση Κινητών Μονάδων για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, σε 3 Κινητές Μονάδες με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, την ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών τη Συν-ειρμός Αμκε Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορούν  στους τομείς Ψυχικής Υγείας Τρικάλων – Καρδίτσας και το Π.Γ.Ν. Λάρισας Γ.Ν. Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο (Αποκεντρωμένη Οργ. Μονάδα Λάρισας) για τον Τομέα Ψυχικής Υγείας Λάρισας.

Γ) Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για άτομα που πάσχουν από Άνοια – Alzheimer, μέσω δράσεων κατάλληλης διασύνδεσης με δομές των ΟΤΑ από την από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Βόλου, Κέντρο Ημέρας – Ολοκληρωμένο Κέντρο Αλτσχάιμερ στη Μαγνησία.

Δ) Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Alzheimer για την οργάνωση και εφαρμογή ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Alzheimer ή άλλες μορφές άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά, μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου που θα υλοποιηθεί από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται στην κοινότητα με ταυτόχρονη αποδυνάμωση του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων ως παρόχων ψυχιατρικών υπηρεσιών και ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών.

Ως προς τη 2η Πρόσκληση,

Η Δράση «Δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων στην κοινότητα» αφορούν στη λειτουργία νέων δομών/υπηρεσιών που καλύπτονται από το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τους οργανισμούς κατά των εξαρτήσεων. Στόχος τους είναι η ενίσχυση της δυνατότητας πλήρους απεξάρτησης, η προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με εξαρτήσεις, η πρόληψη και η φροντίδα πληθυσμών σε κίνδυνο. Οι παρεμβάσεις αφορούν την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών στην κοινότητα που καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης:

Α) την θεραπεία, με τη λειτουργία δύο (2) Πολυδύναμων Κέντρων από ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ σε Λάρισα και Βόλο αντίστοιχα και μία Κινητή Μονάδα με έδρα τη Λάρισα από το ΚΕΘΕΑ με τη συνδρομή του ΟΚΑΝΑ.

Β)  την πρόληψη, με την υλοποίηση δράσεων Πρόληψης νέων μορφών εξάρτησης, Έγκαιρης Παρέμβασης στο Φοιτητικό Πληθυσμό, οργάνωσης δικτύου έγκαιρης παρέμβασης στη σχολική κοινότητα και την Ενίσχυση της δικτύωσης των Κέντρων Πρόληψης με επίκεντρο τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες δομές (4 Κέντρα Πρόληψης) που λειτουργούν στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου, με δικαιούχο του έργου τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε σύμπραξή με τα κατά τόπους ΔΣ των Κέντρων Πρόληψης

Γ) την κοινωνική επανένταξη με την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης και κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων που θα αναπτυχθούν από τις ήδη υπάρχουσες δομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ (μία δέσμη υπηρεσιών ανά δικαιούχο) που λειτουργούν στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου κατά των εξαρτήσεων. Στο πλαίσιο της κοινωνικής επανένταξης θα αναπτυχθεί μια νέα υπηρεσίας του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ που περιλαμβάνει την ανάπτυξη δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας εφήβων και νεαρών ενηλίκων και των οικογενειών τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα χρήσης/κατάχρησης ουσιών ή άλλων επικίνδυνων εξαρτητικών/αντικοινωνικών συμπεριφορών ή ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη αντίστοιχων συμπεριφορών.

Παράλληλα, σε όλες τις δράσεις δίνεται έμφαση στη μείωση της βλάβης και στην κάλυψη των ελλείψεων που παρατηρούνται στο υπάρχον σύστημα. Όλες οι νέες δομές θα λειτουργούν σε δίκτυο με τις ήδη υφιστάμενες κατά των εξαρτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με τις υπόλοιπες δομές υγείας/ κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α).

 


Σχετικά Άρθρα

ΠΕ Θεσσαλίας: Ενισχύει με 7 εκ ευρώ το σύστημα Υγείας

ΠΕ Θεσσαλίας: Ενισχύει με 7 εκ ευρώ το σύστημα Υγείας

Κ. Αγοραστός: «Βελτιώνουμε  την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας» Ποιοι φορείς…