• 17 Απριλίου, 2024

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής για το 2ο δίμηνο του 2024

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής για το 2ο δίμηνο του 2024

Την Παρασκευή 26 Απριλίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την προκαθορισμένη από το άρθρο 67Α του νόμου 3582/2010 διαδικασία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, όπως θα γίνεται στο εξής κάθε δίμηνο.

Ακολουθεί η πρόσκληση και διαδικασία όπως την ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή μέσω του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Γαλατσίδα:

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 2ο δίμηνο του 2024», σύμφωνα με το άρθρο 67Α ν. 3582/2010, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις αρ. 7 άρθρου ν. 5056/2023, την 26η του μηνός Απριλίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 117, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται το αργότερο έως την 23η του μηνός Απριλίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00, να αποστείλουν εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα που επιθυμούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση αυτή, η οποία είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους καιεπιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων.Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Επιπλέον, αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται επίσης δημόσια κλήρωση. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Γαλατσίδας


Σχετικά Άρθρα

Έργα και δράσεις της Δημοτικής Αρχής το πρώτο δίμηνο – Τί ανέφερε ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση λογοδοσίας

Έργα και δράσεις της Δημοτικής Αρχής το πρώτο δίμηνο – Τί ανέφερε ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση…

Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το πρώτο δίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα…