• 6 Δεκεμβρίου, 2023

Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα – Οι προτροπές και το όραμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα – Οι προτροπές και το όραμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γράφει η Βιβή Τσιντσίνη

Στις 20 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασε σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα του Συμβουλίου για τις αγροτικές περιοχές.

Τα συμπεράσματα της συνεδρίασης έχουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς περιγράφουν όχι μόνο την προτεραιότητα του Συμβουλίου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά βασικά δεδομένα συνοχής που πρέπει να ενισχυθούν και να εδραιωθούν ώστε να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές οι πολίτες και έτσι να τους υποστηρίξει η Ε.Ε., αλλά και οι τοπικές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές και δημοτικές Αρχές.

Για την υποστήριξη των αγροτικών περιοχών, επιγραμματικά το Συμβούλιο «δείχνει» προς την κατεύθυνση για:

  • Ισόρροπη και ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη
  • Περισσότερες υπηρεσίες αποκεντρωμένα
  • Προώθηση της στέγασης και εύκολης διαβίωσης στην Περιφέρεια
  • Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των αγροτών
  • Έξυπνη ανάπτυξη, Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, νέες βιομηχανικές υπηρεσίες

Το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο απαιτεί αυξημένη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα των αγροτικών περιοχών της ΕΕ, διασφαλίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο πλαίσιο της Ανοιχτής Στρατηγικής Αυτονομίας των συστημάτων τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα πρέπει να επιτευχθεί και η μείωση των εξωτερικών εξαρτήσεων σε βασικούς τομείς όπου η ΕΕ πρέπει να οικοδομήσει επαρκές επίπεδο και  να εγγυηθεί την οικονομική και κοινωνική της ευημερία, όπως η βιώσιμη γεωργία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές της ΕΕ, κατά το οποίο η ολιστική προσέγγιση και δομή στηρίζεται σε τέσσερις συμπληρωματικούς τομείς δράσης για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040, το σχετικό σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και την έναρξη και ανάπτυξη του Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη και τις περιφερειακές αρχές να απευθυνθούν τις ποικίλες και πολύπλευρες προκλήσεις εδαφικής ανάπτυξης και την πολυπλοκότητα των αγροτικών περιοχών και τα κοινωνικοοικονομικά κενά μεταξύ της υπαίθρου και άλλων περιοχών και καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής επίπεδα διακυβέρνησης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και προώθηση της στέγασης και της πρόσβασης των κατοίκων της υπαίθρου σε βασικές υπηρεσίες.

Επιπλέον η Επιτροπή τονίζει ότι απηχεί την πρόσφατα εγκριθείσα νέα εδαφική ατζέντα 2030 της ΕΕ, και ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό των αγροτικών περιοχών για την ενίσχυση της οικονομικής τους διαφοροποίησης μέσω νέων βιομηχανικών, ψηφιακών υπηρεσιών, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και πιο κατάλληλες, ποικιλόμορφες και ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Χρειάζονται λοιπόν διαρθρωτικές αλλαγές για την «έξυπνη ανάπτυξη», την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ώστε να αντιμετωπίσουμε την επικρατούσα ερήμωση των αγροτικών περιοχών, τη δημογραφική παρακμή και γήρανση, παρέχοντας κατάρτιση και άλλα υποστηρικτικά μέτρα για την επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και την αγροτική ανάπτυξη.

Το Leader, οι Τοπικές Ομάδες Δράσεις θα έχουν σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή των στρατηγικών που προαναφέρθηκαν.

 


Σχετικά Άρθρα

Νέα διαπεριφερειακή, διαδικτυακή εκπομπή για τις ευρωεκλογές –  RegioNewsGR for the EU – 7 Μέσα Ενημέρωσης από τρεις Περιφέρειες

Νέα διαπεριφερειακή, διαδικτυακή εκπομπή για τις ευρωεκλογές –  RegioNewsGR for the EU – 7 Μέσα Ενημέρωσης…

Εν όψει των ευρωεκλογών, επτά Μέσα Ενημέρωσης από τρεις Περιφέρειες της Ελλάδος, ενώνουν δυνάμεις με σκοπό…
Τι σχέση έχει το φετινό νόμπελ φυσικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Το ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην υπηρεσία των επιστημών

Τι σχέση έχει το φετινό νόμπελ φυσικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Το ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην…

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. έχει συνεισφέρει με  240 εκατομμύρια ευρώ τις δυο προγραμματικές…
Ο “Λαός” στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο “Λαός” στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ένα ταξίδι-πρόγραμμα για δημοσιογράφους, το EUinMyRegion Media Trip, στο οποίο συμμετείχε και…