• 9 Αυγούστου, 2023

Επανεκκίνηση ανασκαφών στην «Πλατανιώτικη Μαγούλα» με οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Αλμυρού

Επανεκκίνηση ανασκαφών στην «Πλατανιώτικη Μαγούλα» με οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Αλμυρού

Στη συνεδρίαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού (Τετάρτη 9 Αυγούστου) αναμένεται η λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Μαγούλας Πλατανιώτικης Δήμου Αλμυρού» και ορισμός ενός τακτικού με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

Όπως περιγράφει η Δημοτική Αρχή στην εισήγηση, το Υπουργείο Πολιτισμού απέστειλε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Αλμυρού και του ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το έργο «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Μαγούλας Πλατανιώτικης Δήμου Αλμυρού» προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες εγκρίσεις και συγχρόνως έδινε την έγκρισή του, για το σχέδιο της προγραμματικής.

Σκοπός της σύμβασης είναι η επανεκκίνηση των ανασκαφών στη θέση «Μαγούλα Πλατανιώτικη» της Τ.Ε. Πλατάνου, του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας που είναι ο σημαντικότερος οικισμός των ιστορικών χρόνων στην πεδιάδα του Αλμυρού, αποσκοπεί στην αποκάλυψη τμήματος της αρχαίας πόλης η οποία ταυτίζεται με την πόλη της Άλου των κλασσικών χρόνων.

Η ανασκαφή στη Μαγούλα Πλατανιώτικη διεξάγεται στο πλαίσιο της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας  σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/589917/21-02-2023 (ΑΔΑ:60ΥΚ46533Π4-5Ψ5) απόφαση.

Η ανασκαφική έρευνα στο δυτικό τομέα της πόλης κατά τα έτη 2018,2019,2021 και 2022, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, έφερε στο φως σταυροδρόμι του οικισμού, καθώς και τμήματα τεσσάρων (4) οικιών που χρονολογούνται στον 3ο αι. π. Χ.

Απώτερος στόχος είναι η ανασκαφή ολόκληρων των οικιών και της σκευής τους έτσι ώστε να σχηματίσουμε μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τη ζωή σε αυτήν την σημαντική θεσσαλική πόλη κατά τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους.

Ο Δήμος Αλμυρού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και στην κατεύθυνση προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, συνυπογράφουν την παρούσα ΠΣ με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) για τη χρηματοδότηση της συνέχισης της ανασκαφής και των συναφών εργασιών κατά το 2022, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή, κ. Γιάννη Λώλου και της κ. Βάσως Ροντήρη, αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι σαράντα (40) περίπου άτομα και περιλαμβάνει τους διευθυντές της ανασκαφής, τέσσερις έμπειρους αρχαιολόγους, υπεύθυνους για την επίβλεψη των ανασκαφικών τομών και για την καταγραφή των ευρημάτων, έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή- τρια, ένα σχεδιαστή-τρια, ένα – μία φωτογράφο, τρεις εργατοτεχνίτες και τριάντα περίπου φοιτητές ή τελειόφοιτους αρχαιολογίας που θα βοηθήσουν στην ανασκαφή και τη μελέτη των ευρημάτων ως μέρος της πρακτικής τους άσκησης. Μισθοδοσία προβλέπεται για τον συντηρητή-τρια, τους διπλωματούχους αρχαιολόγους και για τους εργατοτεχνίτες. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την ανασκαφική έρευνα στη «Μαγούλα Πλατανιώτική», την αποτύπωση των αρχιτεκτονικών λειψάνων και την καταγραφή, μελέτη και συντήρηση των ευρημάτων και των ανασκαμμένων χώρων.

Η ανασκαφή του χώρου, η αποτύπωση και η καταγραφή, μελέτη και συντήρηση των ευρημάτων θα λάβει χώρα από την αρχή ισχύος της σύμβασης έως την 31η Μαΐου του 2024. Αναλυτική αναφορά των έργων με τα πεπραγμένα της ανασκαφής και κατάλογο των συντηρημένων ευρημάτων θα κατατεθεί στα αρμόδια όργανα (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης) έως τον Ιούνιο του 2024.

Ο Δήμος Αλμυρού αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα για τα έτη 2023-2024, με το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.


Σχετικά Άρθρα

Γέμισε παράδοση και χορούς η πλατεία από το ΠΤΧ Αλμυρού του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου

Γέμισε παράδοση και χορούς η πλατεία από το ΠΤΧ Αλμυρού του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου

Σε Μέτσοβο, Γρεβενά και Κοζάνη, ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση που παρουσίασε το Περιφερειακό Τμήμα Χορού του…
Τα θέματα του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου

Τα θέματα του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου

Η 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η του…
Απαντάει με τα έργα του ο Εσερίδης στο αίτημα Χατζηκυριάκου

Απαντάει με τα έργα του ο Εσερίδης στο αίτημα Χατζηκυριάκου

Από τον Δήμαρχο Αλμυρού Δημήτρη Εσερίδη λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανακοίνωση ως απάντηση στην προ…