• 28 Δεκεμβρίου, 2022

Ζ. Μακρή: «Αρχίζει η μεταρρυθμιστική δράση του Πολλαπλού Βιβλίου»

Ζ. Μακρή: «Αρχίζει η μεταρρυθμιστική δράση του Πολλαπλού Βιβλίου»

Με την από κοινού απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέττας Μ. Μακρή σηματοδοτείται η έναρξη της υλοποίησης της μεταρρυθμιστικής καινοτομίας του πολλαπλού βιβλίου για την δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (ΜΔΒ) καθώς και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (ΨΒΔΒ).

Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 6712/Τεύχος Β/23-12-2022), μεταξύ άλλων, καθορίζει την δομή, οργάνωση, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια καθώς και την διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο ΜΔΒ και στην ΨΒΔΒ, όπως, επίσης, και την υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και ορίζει τα όργανα ελέγχου τους. Για τον σκοπό αυτό θα συνεργασθούν, στενά και αποτελεσματικά και θα ενώσουν την επάρκεια και την τεχνογνωσία τους, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Στόχος της συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής δράσης, η οποία αποτελούσε δέσμευση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι η σταδιακή απομάκρυνση των μαθητών από την αποστήθιση, μέσα από περισσότερα του ενός βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων διδακτικών εργαλείων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους με το κατάλληλο διδακτικό βιβλίο.

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία που περιλαμβάνονται στο ΜΔΒ. Παράλληλα, όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν με τον τρόπο αυτό περαιτέρω την κριτική τους σκέψη.

Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία εφαρμογής της μεταρρύθμισης είναι η συγκρότηση Επιτροπής Κοστολόγησης, η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδικασία συγγραφής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών προσώπων, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων που θα έχουν εγκριθεί από το ΙΕΠ, και η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο ΜΔΒ από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο, με κριτήρια ποιότητας και χαρακτηριστικά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας.


Σχετικά Άρθρα

Η Ζέττα Μακρή με τον γιο του Φρέντι Μπελέρη, Πέτρο

Η Ζέττα Μακρή με τον γιο του Φρέντι Μπελέρη, Πέτρο

Με τον γιο του Φρέντι Μπελέρη, Πέτρο, είχε συνάντηση γνωριμίας λίγο πριν τις ευρωεκλογές η Ζέττα…
Συνεργασία Δ. Κουρέτα-Ζ. Μακρή: Στις «ράγες» η ειδική μοριοδότηση πλημμυρόπληκτων μαθητών

Συνεργασία Δ. Κουρέτα-Ζ. Μακρή: Στις «ράγες» η ειδική μοριοδότηση πλημμυρόπληκτων μαθητών

Συνεργασία με την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή είχε…
Ζ. Μακρή – Δ. Κουρέτας: Συνεργασία για μοριοδότηση μαθητών Θεσσαλίας στις Πανελλαδικές 

Ζ. Μακρή – Δ. Κουρέτας: Συνεργασία για μοριοδότηση μαθητών Θεσσαλίας στις Πανελλαδικές 

Η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή συνεργάστηκε με τον…