• 17 Ιουνίου, 2022

Αλμυρός-Ευθύνη και Δημιουργία: Αποκατάσταση της αλήθειας για την παραλαβή του έργου στην κεντρική πλατεία Αλμυρού

Αλμυρός-Ευθύνη και Δημιουργία: Αποκατάσταση της αλήθειας για την παραλαβή του έργου στην κεντρική πλατεία Αλμυρού

Από την Δημοτική Παράταξη Αλμυρός, Ευθύνη και Δημιουργία λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με το έργο της κεντρικής πλατείας:

Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία κάποιων να ασκήσουν κριτική και να βγουν από την αφάνεια. Αντιλαμβανόμαστε τη μόνιμη επιμονή τους να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικές επιδιώξεις και ψηφοθηρικές πρακτικές για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως, πώς αγνοούν τις ενέργειες της προηγούμενης δημοτικής αρχής, αφού στο δημοτικό συμβούλιο τις παραθέσαμε όλες, μία προς μία, με αποδεικτικά έγγραφα και σχετικές φωτογραφίες. Μάλλον, για ακόμη μια φορά, δεν καταλάβαν τίποτα από ότι ειπώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο.

Πριν 1 ½ χρόνο, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, καταθέσαμε αίτηση στο Δήμο για να συζητήσουμε το θέμα που έχει δημιουργηθεί στην κεντρική πλατεία. Ουδέποτε λάβαμε απάντηση. Τελικά, αντί να γίνει σύσκεψη για να υπάρξει ενημέρωση και πληροφόρηση, κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εισήχθη ως θέμα η οριστική παραλαβή του έργου σαν μην υπήρξε ποτέ πρόβλημα, σαν κάτι απλό που απαιτούσε μια τυπική έγκριση.

Πριν από την απόφασή μας για την έγκριση της παραλαβής της πλατείας, θέσαμε κάποια εύλογα ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν από κανέναν. Για το λόγο αυτό τα θέτω εκ νέου, ώστε να ενημερωθούν και οι πολίτες του Δήμου μας:

  1. Γιατί το θέμα της οριστικής παραλαβής του συγκεκριμένου έργου, τέθηκε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο με εισήγηση του Δημάρχου και όχι της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως, εκ του νόμου, προβλέπεται για όλα τα έργα;
  2. Γιατί όταν αιτηθήκαμε στο δημοτικό συμβούλιο να λάβει τον λόγο ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας για να δώσει τις εξηγήσεις που έπρεπε, δεν του δόθηκε ο λόγος; Μήπως φοβήθηκαν για αυτά που θα έλεγε;
  3. Γιατί ενώ η μελέτη που συντάχθηκε προέβλεπε στο υπόστρωμα των δρόμων τη ρίψη δύο στρώσεων, ικανού υλικού 3Α, αυτό ουδέποτε τοποθετήθηκε όπως αποδεικνύεται και από τις φωτογραφίες;
  4. Γιατί αγνοήθηκε το έγγραφο από το Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, με τα αποτελέσματα των ελέγχων υλικών βάσης του έργου σύμφωνα με το οποίο το υλικό βάσης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις;
  5. Γιατί, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, αποκαταστάθηκε τμήμα των οδών στο κέντρο της πόλης του Αλμυρού, αυτό μετά από λίγο χρονικό διάστημα επανήλθε στην αρχική του μορφή, σαν να μην έγιναν ποτέ οι εργασίες; Μήπως γιατί το αρχικό υπόστρωμα των δρόμων δεν πληροί τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές;
  6. Γιατί αγνοήθηκαν τα έγγραφα που εστάλησαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή προς την Τεχνική Υπηρεσία και ανέφεραν ότι υπήρχαν κακοτεχνίες που έπρεπε άμεσα να αποκατασταθούν;
  7. Γιατί αγνοήθηκε το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τον εργολάβο που εστάλη το 2017 όπου καταγράφονται 10 ελαττώματα-βλάβες-φθορές -μεταξύ αυτών και οι κυβόλιθοι των δρόμων- και τα οποία ο εργολάβος έπρεπε να αποκαταστήσει εντός προθεσμίας 20 ημερών; Γνωρίζει κανείς να μας πει αν όλα αυτά έχουν αποκατασταθεί;
  8. Ποιο είναι το νόημα της εγγυητικής επιστολής του εργολάβου, ποσού 200.000 ευρώ περίπου; Μήπως για το όφελος και το συμφέρον του Δήμου; Ποιο όφελος όμως και ποιο συμφέρον όταν σήμερα επιστρέφονται 200.000 ευρώ περίπου στον εργολάβο για την καλή εκτέλεση του έργου.
  9. Γιατί δεν ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία να μας ενημερώσει για το τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια; Τι σημαίνει αρνητικός λογαριασμός; Μήπως γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα έλεγε ότι η αποκατάσταση της πλατείας θα έπρεπε να δημοπρατηθεί με τα χρήματα της εγγυητικής του εργολάβου και όχι να προχωρήσει η οριστική παραλαβή του έργου;

Καμία απάντηση δεν λάβαμε, σε όλα τα παραπάνω. Και για να καταλάβουμε καλύτερα. Η πρόταση είναι να παραλαμβάνουμε με ελαφρά την καρδία όλα τα έργα, ακόμη και αυτά που έχουν γίνει με κακοτεχνία; Τότε αλλοίμονο!! Όλα τα έργα που θα γίνονται στον Δήμο Αλμυρού θα μπορούν πολύ εύκολα να κρύβουν κινδύνους για τους κατοίκους μας αφού όλοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα παραληφθούν.

Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν υλοποιούν ούτε επιβλέπουν κανένα έργο. Αυτό είναι δουλειά της τεχνικής υπηρεσίας. Ο ρόλος του Δημάρχου στην υλοποίηση ενός έργου είναι επιτελικός, δίνοντας κατευθύνσεις και συντονίζοντας ώστε να επιλυθούν όχι τεχνικά προβλήματα αλλά προβλήματα διαδικασίας. Αυτό και έγινε όταν με παρέμβασή μου και ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου ήταν πιεστικό και στενό, ο Δήμος έλαβε την χρηματοδότηση κατά την περίοδο των capital controls (περιορισμός κίνησης κεφαλαίων) το καλοκαίρι του 2015. Αν δεν το είχαμε κάνει αυτό τότε, ο Δήμος θα έπρεπε να επιστρέψει 2 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό που συνέβη στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ξεπερνά κάθε όριο και προκαλεί το κοινό αίσθημα. Το να λένε κάποιοι ότι ντρέπονται για την προηγούμενη και παρούσα δημοτική αρχή, είναι λυπηρό.

Καλό είναι να ενημερώνονται πρώτα, πριν κατηγορήσουν την προηγούμενη δημοτική αρχή. Κανείς δεν ντρέπεται για την προηγούμενη δημοτική αρχή γιατί μέχρι σήμερα δεν δώσαμε σε κανέναν το δικαίωμα, γιατί δημιουργήσαμε ένα δήμο πρότυπο, με παρουσία, με λόγο και έργο. Το τεχνικό πρόγραμμα που η σημερινή δημοτική αρχή καταθέτει εδώ και τρία χρόνια είναι κατά 75% το τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν νοιώθουμε ντροπή. Κάποιοι άλλοι ίσως!

Διατελέσαμε δημοτική αρχή και είμασταν υπόδειγμα στην οικονομική διαχείριση. Και σήμερα υπάρχει ένα ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ κατά την περίοδο 2011 έως και τον Αύγουστο του 2014 και αυτό δεν ακουμπάει ορισμένους, προκαλώντας το αίσθημα και την αγανάκτηση των πολιτών.

Διαβάζουμε επίσης ότι μας έγινε η παρατήρηση γιατί, μετά από όλα τα παραπάνω, εμείς οι 5 δεν το ψηφίσαμε. Ενημερώνουμε ότι δεν το ψηφίσαμε γιατί εμείς έχουμε και γνώση και γνώμη και εμπειρία και θα ψηφίζουμε ότι εμείς κρίνουμε σωστό, χωρίς ποτέ να κρίνουμε την ψήφο των άλλων και ότι δεν χρειαζόμαστε τις υποδείξεις εκείνων που χρησιμοποιούν την συναίνεση την δική μας για τις δικές τους μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και τις μικροπολιτικές επικοινωνιακής τακτικής.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
2.ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
4.ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
5.ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ


Σχετικά Άρθρα

Πινελιές… χαράς στα παιδιά που βρέθηκαν στην πλατεία Αλμυρού

Πινελιές… χαράς στα παιδιά που βρέθηκαν στην πλατεία Αλμυρού

Μία όμορφη δράση για τα παιδιά έλαβε χώρα σήμερα το πρωί και θα συνεχιστεί τις επόμενες…
Πανέμορφα οχήματα στον Αλμυρό – Έκθεση ιστορικών οχημάτων στην κεντρική πλατεία την Κυριακή

Πανέμορφα οχήματα στον Αλμυρό – Έκθεση ιστορικών οχημάτων στην κεντρική πλατεία την Κυριακή

Εξόρμηση μελών των Φίλων Κλασσικού Οχήματος Βόλου σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμυρού και την ΕΚΠΟΛ…
Το μήνυμα του Δημήτρη Εσερίδη για τη σημερινή θλιβερή επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας

Το μήνυμα του Δημήτρη Εσερίδη για τη σημερινή θλιβερή επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας

Το μήνυμα του Δημήτρη Εσερίδη για τη σημερινή θλιβερή επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας: Δυόμιση χιλιάδες χρόνια…