• 9 Μαΐου, 2018

…και εγένοντο pillar – Η συζήτηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα pillar στην Αμαλιάπολη

…και εγένοντο pillar – Η συζήτηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα pillar στην Αμαλιάπολη

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού της Δευτέρας 7-5-2018, συζητήθηκε ανάμεσα σε 21 θέματα (θα ακολουθήσουν σχετικά και άλλα ρεπορτάζ) και ο καθορισμός τιμής μονάδας για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους χρήστες των ειδικών κιβωτίων παροχής (pillar) εγκατεστημένων σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Αμαλιάπολης, για το έτος 2018 και τρόπος διάθεσης των ηλεκτρονικών καρτών, με τις οποίες λειτουργούν αυτά.

Με τις ερωτήσεις των Συμβούλων αν τα δυο pillar (τέσσερις παροχές) επαρκούν για τις ανάγκες κατ’ αρχήν των ντόπιων και αν η τιμή είναι προσιτή, ψηφίστηκε η τιμή και διαδικασία, καθώς και οι τρεις πρώτοι πολίτες που θα πωλούν τις κάρτες για το pillar. Διευκρινίστηκε ότι συγκριτικά με όμορους Δήμους η τιμή είναι πιο προσιτή. Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος Αλμυρού, πρότεινε αν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι να τους επιτραπεί η πώληση των καρτών (ακολουθεί το βίντεο της συζήτησης στο Δ.Σ.).

Τελικώς για το ρεύμα που θα καταναλώνεται από τους ενδιαφερόμενους -αυτούς που ελλιμενίζουν σκάφη, ιδιώτες ή επαγγελματίες- στην Τ.Κ. Αμαλλιάπολης, καθώς επίσης και τον τρόπο διάθεσης των ειδικών ηλεκτρονικών κλειδιών (καρτών), ως αντικείμενα και ως περιεχόμενα κάρτας, για την λειτουργία των ειδικών αυτών κιβωτίων (pillar), η ψηφισθείσα απόφαση αναφέρει ως κατωτέρω:

  Α) ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

  Β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

  Γ) ΣΚΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ,

η τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα να καθορισθεί σε (1,250) €, περιλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Προτείνεται επίσης:

  1.-Να διαθέτουν το ειδικό ηλεκτρονικό κλειδί (περιεχόμενο κάρτας) για την λήψη ηλεκτρικού ρεύματος από τα εγκατεστημένα στον ανωτέρω δημοτικό χώρο (pillar), επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Τ.Κ. Αμαλιάπολης σε ημερήσια βάση (περίπτερα), αφού πωληθούν σε αυτούς από τον Δήμο Αλμυρού και με έκπτωση (20%) επί του τιμολογίου πώλησης.

  2.-Τα συνολικά έσοδα από την πώληση των ηλεκτρονικών κλειδιών (κάρτες και περιεχόμενο αυτών) να εισπράττονται από τον Δήμο Αλμυρού με την έκδοση από μέρους του Δήμου τιμολογίου πώλησης στο όνομα του επαγγελματία που έχει ορισθεί για την διάθεση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. Δ/τος 24/9-20/10/1958 (περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων).

  3.-Ως προς την εγγύηση, αυτή να καταβάλλεται, πέραν της αξίας του ρεύματος με την οποία το ηλεκτρονικό κλειδί θα φορτίζεται, από τον επαγγελματία που θα το διαθέτει, με το ποσό των 15,00 € και αυτή θα επιστρέφεται με την επιστροφή του ηλεκτρονικού κλειδιού ως αντικείμενο (κάρτας).

  4.-Η συντήρηση και καλή λειτουργία των pillar να ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Αλμυρού.

 

 


Σχετικά Άρθρα

Αναβάθμιση του λιμανιού της Αμαλιάπολης – Η μελέτη – το έργο

Αναβάθμιση του λιμανιού της Αμαλιάπολης – Η μελέτη – το έργο

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού της Τρίτης 28/5 έγινε αποδεκτή η μελέτη για την αναβάθμιση…
Μηχανισμός πρόσβασης στη θάλασσα για ΑμΕΑ σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Αλμυρού

Μηχανισμός πρόσβασης στη θάλασσα για ΑμΕΑ σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Αλμυρού

Τη συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις…
Αμαλιάπολη: Διοικητικό πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ελαιοπερίβολου

Αμαλιάπολη: Διοικητικό πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ελαιοπερίβολου

Κλήση για φωτιά σε ελαιώνα στην Αμαλιάπολη έλαβε το απόγευμα της Τρίτης 2 Μαρτίου το Πυροσβεστικό…